LlISTAT DE PRODUCTES
Seleccioneu una família a la següent Llista:

TRANSMISSOR MODBUS i 0..4-20 mA
  Transmissors de dos llaços amb sortidas 4-20 mA i Modbus per RS-485
TRANSMISSORS RÀDIO 868 MHz
  Transmissors de senyals analògiques i lògiques vía radio
RÀDIO MODEMS SÈRIE
  Transmissors de bus sèrie RS-485, RS-232 o USB per ràdio 868 MHz
CONTROLADORS PID DE CAMP
  Sèries de Controladors PID de camp per a aplicacions generals
CABAL DE ABOCAMENTS EN ARQUETA
  Supervisors de cabal de abocaments en canal obert en arquetas o tubs soterrats
CONTROLADORS VAR. QUÌMIQUES
  Controladors de camp especìfics per a pH, ORP, EC, O2, CL, OZ, Turbidessa i ESI
SUPERVISORS DE VIBRACIÓ
  Supervisor de Vibració per a vigilancia predictiva de rodaments, maquines, etc.
TRANSMISSORS ETHERNET - WiFi
  Transmissors de senyals analògiques i lògiques per ETHERNET per cable o WiFi
SEGURITAT EN CALDERES
  Equips de Seguritat de Nivell Baix, Omplert automàtic, Purga de Sals, Purga de Llods, Control PID, etc.
REPETIDORS DE RELES VIA RÀDIO
  Parella de mòduls per a accionament inalàmbric de reles per ràdio
MESURA DE CONDUCTIVITAT
  Complerta gamma de medidors i controladors de Conductivitat
REGISTRADORS DE PANELL
  Registradors Gràfics sense paper
Cabal de Gasos i Lìquids
  Transmissors de molt baix Cabal per a Gasos des de 0,001 NL/min., i per a Lìquids des de 0,1 L/min.
ADQUISICIÓ DE MESURES Y DADES
  Sistema modular d´Adquisició de dades distribuïda amb o sense PC
INTERFACES RS-485/RS-232/USB
  Interfìcies industrials per a conversió de RS-485 a RS-232 i RS-485 a USB
CONTROL MULTILLAÇ AMB REGISTRE
  Controlador Gràfic Multillaç per a 6 a 32 llaços PID amb pantalla tàctil
INSTRUMENTACIÓ MULTIVARIABLE
  Instruments de control Multivariable programables per blocs de funció
SOFTWARE DE SUPERVISIÓ I CONTROL s/ 21 CFR p.11
  Software d´Adquisició i Control de dades Versió LAN per a xarxes i àrees locals
CONTROLADORS PID PROGRAMABLES
  Completa línia de controladors PID amb 3 gammes configurables i 3 gammes amb programació oberta
CONVERTIDORS I TRANSMISSORS
  Convertidors i Transmissors a 4-20 mA per a TP, Pt100, etc., configurables
INDICADORS DE PROCESSOS
  Indicadors per a panell configurables o programables multifunció per a processos
INTERFICIES SERIE A ETHERNET
  Interfìcies de comunicació ETHERNET RS-485 USB o RS-232
FONTS D´ALIMENTACIÓ
  Fonts d´Alimentació per a instrumentació comutades o per placa fotovoltàica
INDICADORES AUTOALIMENTATS
  Indicadors LCD de camp. Especials per a procés, temperatura, etc...
SONDES pH, ORP, EC, O2, CL, OZ, ESI
  Sensors per a mesura de pH, ORP, Conductivitat, Oxìgen Dis., Clor - Ozó, Turbidessa, i Ió Selectiu
CAPTADORS DE TEMPERATURA
  Captadors i Transmissors de Temperatura per Pt100 o Termoparell
SONDES D´HUMITAT RELATIVA
  Transmissors 4-20 mA 2 fils de HR+Temp. per a ambient, cambres, o sota pressió.
UNITATS DE POTÈNCIA
  Equips de control de potència elèctrica per a regulació de sistemes tèrmics Mono o Trifàsics
TRANSMISSORS DE PRESSIÓ
  Transmissors de pressió relativa a sensor ceràmic o membrana des.de 100 mb a 2200 bar
DETECTOR DE INTERFICIE AIGUA-OLI
  Detector de Nivell de Aigua-Oli per a tancs de separació d´hidrocarburs DMM-4000/HLC
VELOCITAT D AIRE i GASOS
  Transmisores de Velocidad de Gases por sonda térmica de inserción