SOFTWARE DE SUPERVISIÓ PROASIS DCS-Win i Proasis DCS-Plus
PROASIS DCS-Win és un Software de Supervisió i Control de mesures i senyals lògiques funcionant en PC en entorn Windows, preses per dispositius d´adquisició de dades amb comunicació per RS-485 Modbus, per Radio o per Ethernet cable o WiFi, per a supervisió de processos industrials.
Permet generar sinóptics dinàmics, registres de tendencies, històrics, visualitzar mesures i estat de dades, comanar sortides analògiques i lògiques dels mòduls de camp i gestionar alarmes de procès, inclouint exportació de fitxers de dades cap a aplicacions com Excel o Access.
Proasis DCS-Win pot treballar en xarxes LAN mitjançant la opció Proasis LAN-Win que permet accedir-hi al sistema des de altres PC conectats en la xarxe local.

PROASIS DCS-Plus es un SCADA modular de Supervisión y Control para trabajar en redes LAN desarrollado según las directrices de la normativa 21 CFR parte 11 (Electronic Records; Electronic Signatures) de la FDA (Food and Drug Admisitration) para datos tomados por dispositivos con comunicación por RS-485 Modbus, por Radio o por Ethernet cable o WiFi, para supervisión de procesos industriales.
Permite gestión de usuarios por claves configurables para diferentes niveles, registro de los cambios y modificaciones realizados por cada usuario, almacenamiento de datos en ficheros inviolables, registro de errores del sistema, avisos telefónicos de alarmas y eventos, generar sinópticos dinámicos interactivos, registros de tendencias, históricos, visualizar medidas
y estado de datos, comandar salidas analógicas y digitales de los módulos de campo y gestionar alarmas de proceso, etc. 


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Software de Supervisió i Control
Ref. PROASIS DCS-Win
 
Software de Supervisió i Configuració i Xarxa Local Ref. PROASIS LAN-Win  
Software de Supervisió i Control s/ 21 CFR p.11
Ref. PROASIS DCS-Plus
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com