CONTROL DE SEGURITAT PER A CALDERES
Serie BPS-3000
La gamma BPS-3000/... és un sistema de Control i Seguretat per a calderes de vapor o aigua format per diferents mòduls amb les seves sondes, o transmissors corresponents, que incorporen sistemes de autocomprobación i autocontrol per a seguretat de la caldera sense presència humana (s/ DIN 0116).
Aquests sistemes de seguretat consisteixen que els equips generen cada cert temps un senyal d´error per a comprovar que l´alarma s´activa en situacions de fallada. La gamma BPS-3000/... disposa de comunicació RS-485 Modbus ho que permet supervisar des de PC la Pressió, Temperatura, Nivell Continu, Alarma de Nivell Baix, Purga de Llots i Purga de Salis de diverses calderes.

• BPS-3500/LD  Seguretat de Nivell Baix
Amb Autocomprobación de sensor i Autotest de la integritat del control amb sonda BP-400/LD.
• BPS-3300/EC  Purga de Sals
Control per mesura directa de la Conductivitat de l´aigua de la caldera amb sonda BP-400/EC.
• BPS-3500/LR  Omplert de Caldera
Detecció de nivell per sensor de varetes fixes disposades en l´interior de la caldera amb sonda BP-400/LR.
• BPS-3300/CL Omplert proporcional
Alimentació contínua de Caldera per mesura del Nivell per transmissor de pressió diferencial LD-301/CL.
• BPS-3300/PTC  Control PID de cremador
Control continu del grup cremador amb Temperatura a partir de la Pressió interna per transmissor TPR-18.
• BPS-3300/DPT  Purga de Llots
Sistema de temporitzat distribuït per a Purga de Llots evitant que diverses calderes en bateria purguin al mateix temps.
• Proasis DCS-Win / BPS  Programari específic per a control de calderes amb mòduls BPS-3000
• LD-301/CL Transmissor de Nivell per Pressió Diferencial
• BP-400/LR  Sonda de Nivell de tres varetes amb punts fixos
• BP-400/LD  Sonda de Nivell Baix amb presa de Autocontrol
• TPR-18  Transmissor de Pressió de la Caldera

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Seguritat de Calderes - Alarma de Nivell Baix Ref. BPS-3500/LD            
Seguretat de Calderes - Purga de Sals Ref. BPS-3300/EC            
Seguretat de Calderes - Omplert Proporcional Ref. BPS-3300/CL            
Seguretat de Calderas - Control PID de Cremador Ref. BPS-3300/PTC            
Seguritat de Calderes - Purga de Llots Ref. BPS-3300/DPT            
Seguretat de Calderes - Omplert d'aigua Ref. BPS-3500/LR            
Software de Supervisió i Control de Calderes
Ref. PROASIS DCS-Win/BPS
             
Sonda de Nivel Baix per a Seguretat de Calderes
Ref. BP-400/LD
             
Sonda de Conductivitat per a Purga de Calderes
Ref. BP-400/EC
             
Sonda de Nivel de tres varetes per a Omplert de Calderes
Ref. BP-400/LR
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com