CONTROLADORS PID DE CAMP
FMC-2000/.. FMC-4000/.. FMC-5000/..

Aquestes sèries FMC són mòduls de control configurables o programables (s/model) per a muntatge en camp amb comunicació RS-485. Disposen d´entrades adaptades a les sondes de mesura més comunes. La seva capacitat multivariable els permet realitzar múltiples funcions de manera independent o connectats a un bus de camp per a formar xarxes de control distribuït i ser supervisats per PC.
Les seves característiques de control PID i protecció IP65 fa que puguin treballar a peu de procés sense muntar en armaris de control. Apropiats per a control en camp de qualsevol tipus d´automatització, amb accionaments i/o tractament de senyals analògics en supervisió i control de processos industrials en manera remota.
Gamma de Controladors de Camp

FMC-2000
Gamma Mitja Baix Cost amb 1 entrada de senyal.
Regulador de camp configurable de 1 llaç per a medir, controlar o/i transmetre digitalment variables de temperatura o senyals mA o mV de procés.
• 1 Entrada Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 1 Sortida 0..4-20 mA per a control o transmissió
• 2/3 Sortides relé per a control i alarmes

FMC-4000 Gamma Alta amb 2 entrades de senyal
Controlador de camp de 2 llaços PID, programables per blocs de funció, permetent realitzar sistemes de control específics al procés.
• 2 Entrades Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 2 Sortides 0..4-20 mA per a control o transmisió
• 2 Sortides relé per a control i alarmes

FMC-5000 Gamma Alta con 2/3 entrades de senyal
Controlador de camp de 2 llaços PID, programats de fàbrica, per a realitzar funcions de control específics al procés.
• 2/3 Entrades Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 2 Sortides 0..4-20 mA per a control o transmissió
• 4 Sortides relé per a control i alarmes

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Regulador PID Configurable de 1 Llaç per a camp
Ref. FMC-2000
           
Regulador PID Programable de 1 Llaç per a camp
Ref. FMC-3000
             
Controlador de camp programable per a 2 llaços
Ref. FMC-4000
           
Controlador de camp Multillaç de Funcions Especìfiques
Ref. FMC-5000
           
Processador Multivariable de camp amb Programació Oberta
Ref. FMC-7000
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com