INTERFICIES MODEM SERIE RS-485 / USB A RADIO 868 MHz RMT-1000 i RAC-1000

Aquests Interfícies Radiomodem - RS-485 són dispositius destinats a la intercomunicación d´equips proveïts amb bus seriï a través de radioenllaços per la banda lliure de 868 MHz. Apropiats per a utilitzar-se en processos industrials de control, supervisió de dades i en qualsevol situació que requereixin transmetre dades sense instal·lar cables de comunicació.
Els nostres radiomodem RMT-1000, en caixa IP65 per a muntatge en exteriors, i RAC-1000, en caixa per a Rail DIN, possibiliten connectar dues xarxes RS-485 o USB o RS-232 a grans distàncies mitjançant radioenllaç, que en funció de la potència seleccionada, del tipus d´antena i de l´orografia del terreny poden arribar a des d´alguns centenars de metres a desenes de Km.. Les aplicacions d´aquests equips són comunicar PLC, PCs, Controladors, Transmissors o Medidors amb port sèrie, Sistemes HMI, Lectors del codi de barres i Instruments amb comunicació usats en processos industrials.

Aquests radiomodems es presenten en diferents formats i funcions totalment acabats i llestos per a usar:

• Radiomodem per a RS-485 en caixa IP65    RMT-1000
• Radiomodem para RS-485 en caixa rail DIN    RAC-1000
• Repetidor de transmissió en caixa IP65    RMT-1000/RP
• Potència seleccionable 100 mW (estandar) amb l´antena local incorporada i 500 mW amb antenes separades per a muntar al exterior
• Funció anticruce de dades quan hi ha diverses xarxes en la mateixa àrea
• Disposen de presa exterior per a conexion d´antenes separades
• Alimentació 85..265 Vac

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Ràdio Modem 868 MHz en IP65
Ref. RMT-1000
           
Ràdio Modem Rail DIN
Ref. RAC-1000
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com