FONTS D´ALIMENTACIÓ PER A INSTRUMENTACIÓ
La sèrie ABF són sistemes complets preparats per a alimentar de forma autònoma sistemes de mesura en camp obert per a llocs on no es disposi d´energia elèctrica local.
Estan basats en una placa fotovoltaica de 10 W (o 20 W en opció) connectada mitjançant un regulador de càrrega a una bateria de 12 V sense manteniment. Subministra 12 Vdc o 220 Vac a través d´un ondulador que transforma els 12 V de bateria, en V alterna a 50 Hz amb ona senoidal modificada.
La versió ABFR inclou un radiomódem RMT-1000 per a connexió d´equips propers amb comunicació RS-485 via ràdio a 868 MHz.


La sèrie FAC-24/1000 són fonts commutades d´alimentació amb sortida de tensió contínua estabilitzada, per a alimentació d´instruments de control en instrumentació industrial. Estan dissenyades amb tecnologia de commutació de voltatge que permet obtenir un elevat rendiment del transformador, ocupant un menor espai i reduint la dissipació tèrmica.
Se subministren en diversos formats
• 1 sortida de 24 Vdc 1 A en caixa raíl DIN    FAC-24/1000/S
• 2 sortidas independents de 24 Vdc 1 A raíl DIN    FAC-24/1000/D
• 1 sortida de 24 V 900 mA en caixa petita raíl DIN    FAC-24/900
• 2 sortidas independents de 24 Vdc 1 A en IP65    FMC-24/1000/D
• 1 sortida de 24 V 900 mA en caixa petita IP65    FAC-24/900

Els models en versió .../D, amb dues sortides independents 24Vdc els permet ser utilitzats en diferents formes: p.i. per a duplicar el corrent lliurat (2 A), o per a fer fonts de +/- 24 Vdc amb presa mitja.


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Font d'Alimentació Commutada 24 Vdc per a Instrumentació
Ref. FAC-24/1000
         
Font d'Alimentació Commutada 2 x 24 Vdc 1 A per a camp
Ref. FMC-24/1000/D
             
Font d'Alimentació Commutada 24 Vdc Format estret rail DIN
Ref. FAC-24/900
             
Font d'Alimentació Commutada 2 x 24 Vdc 1 A per a camp
Ref. FMC-24/1000/D
             
Font d'Alimentació Commutada 24 Vdc 1 A IP65 per a camp
Ref. DMM-24/900
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com