CONTROLADORS PID ESPECIFIQUES DE PANELL
BS-2000 LS-3000 DS-4000 MS-5000
Aquestes sèries BS, DS i MS són controladors configurables o programables (s/model) per a muntatge en panell amb comunicació RS-485. Disposen d´entrades adaptades a les sondes de mesura més comunes. La seva capacitat de control multivariable els permet realitzar múltiples funcions de manera independent o connectats a una línia Modbus para formar xarxes de control distribuït i ser supervisats per PC.
Les seves característiques de control PID i la seva capacitat de configuració i adaptació els fan apropiats per a control de qualsevol tipus d´automatització, amb accionaments i/o tractament de senyals analògiques en supervisió i control de processos industrials.
Gamma de Controladors de Panell

BS-2000
Gamma Mitja Baix Cost amb 1 entrada de senyal.
Regulador configurable de 1 llaç PID per a medir, controlar o/i transmetre digitalment variables de temperatura o senyals mA o mV de procés.
• 1 Entrada Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 1 Sortida 0..4-20 mA per a control o transmissió
• 2/3 Sortides relé per a control i alarmes

LS-3000 Gamma Mitja Programable amb 1 entrada de senyal.
Regulador configurable de 1 llaç programable per blocs de funció, permetent realitzar sistemes de control específics al procés.
• 1 Entrada Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 1 Sortida 0..4-20 mA per a control o transmissió
• 2/3 Sortides relé per a control i alarmes

DS-4000 Gamma Alta amb 2 entrades de senyal
Controlador de 2 llaços programables per blocs de funció, permetent realitzar sistemes de control específics al procés.
• 2 Entrades Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 2 Sortides 0..4-20 mA per a control o transmissió
• 2 Sortides relé per a control i alarmes

MS-5000 Gamma Alta amb 2/3 entrades de senyal
Controlador de 2 llaços PID, programats de fàbrica, per a realitzar funcions de control específics al procés.
• 2/3 Entrades Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 2 Sortides 0..4-20 mA per a control o transmissió
• 4 Sortides relé per a control i alarmes

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
ReguladorPID Configurable Sèrie Bàsica 1/16 DIN
Ref. BS-2100
       
Regulador PID Configurable Sèrie Básica 1/8 V DIN
Ref. BS-2300
       
Regulador PID Configurable Serie Bàsica 1/4 DIN
Ref. BS-2400
       
Regulador PID Programable 1/16 DIN
Ref. LS-3100
             
Regulador PID Programable 1/8 V DIN
Ref. LS-3300
             
Regulador PID Programable 1/4 DIN
Ref. LS-3400
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com