INDICADORS ESPECIFICS DE PANELL
BS-2000 LS-3000 DS-4000 MS-5000
Aquestes sèries BS, LS, DS i MS són indicadors configurables o programables (s/model) per a muntatge en panell amb comunicació RS-485. Disposen d´entrades adaptades a les sondes de mesura més comunes. La seva capacitat de calcul multivariable els permet realitzar múltiples funcions de manera independent o connectats a una línia Modbus para formar xarxes de control distribuït i ser supervisats per PC.

Les seves característiques de mesura i la seva capacitat de configuració i adaptació els fan apropiats per a control de qualsevol tipus d´instal-lació amb tractament de senyals analògiques en supervisió i control de processos industrials.
Gamma de Indicadors de Panell

BS-2000
Gamma Mitja Baix Cost amb 1 entrada de senyal.
Indicador configurable de 1 llaç per a medir, controlar o/i transmetre digitalment variables de temperatura o senyals mA o mV de procés.
• 1 Entrada Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 1 Sortida 0..4-20 mA per a transmissió
• 2/3 Sortides relé per a alarmes

LS-3000 Gamma Mitja Programable amb 1 entrada de senyal.
Indicador configurable de 1 llaç programable per blocs de funció, permetent realitzar sistemes de càlcul específics al procés.
• 1 Entrada Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 1 Sortida 0..4-20 mA per a transmissió
• 2/3 Sortides relé per a alarmes

DS-4000 Gamma Alta amb 2 entrades de senyal
Indicador de 2 llaços programables per blocs de funció, permetent realitzar sistemes de mesura específics al procés.
• 2 Entrades Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 2 Sortides 0..4-20 mA per a transmissió
• 2 Sortides relé per a alarmes

MS-5000 Gamma Alta amb 2/3 entrades de senyal
Indicador de 2/3 llaços programats de fàbrica per a realitzar funcions de càlcul específics al procés.
• 2/3 Entrades Pt100, TP (CJC), mV i 4-20 mA
• 2 Sortides 0..4-20 mA per a transmissió
• 4 Sortides relé per a alarmes

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Indicador 5 digits Multivariable amb Programació Oberta
Ref. HS-7200
     
Indicadors 5 digits d'Alta Gamma Applicacions Especìfiques
Ref. MS-5200
     
Indicadors Doble Llaç Programables d'Alta Gamma
Ref. DS-4200
     
Indicadors Programables Gran Format 3 Alarmes
Ref. LS-3600
   
Indicadors Programables Monollaç 3 Alarmes
Ref. LS-3200
   
Indicadors Configurables 2 Alarmes
Ref. BS-2200
       

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com