INTERFICIES RS-485-RS-485/RS232/USB
AC-1000 i AC-1000/LM
USB-485

Els interfícies AC-1000 són adaptadors de comunicacions intel·ligent i multifunción amb aïllament galvànic entrada/sortida i caixa rail DIN, dissenyats per a adaptar comunicacions RS-232 a RS-485.
En la seva versió AC-1000/LM, és un nou concepte de processador de camp que facilita a l´enginyer de processos el disseny de sistemes d´adquisició i control distribuït. Aquesta versió .../LM permet treballar com Màster de Comunicacions Modbus intercanviant dades entre instruments de control en camp a nivell horitzontal sense necessitat de ser controlats per PC o PLC.


• 1 port RS-232 per a el PC
• 1 port RS-485 cap al Bus de Campo
• 1 port RS-485 Repetidor de línia
• LINKER amb 40 pasos de programa (versió ../LM)

Els interfícies USB-485 són adaptadors aeris destinats a la comunicació de ports estàndard USB 1.1 i USB 2.0 amb dispositius RS-485 per a comunicar amb dispositius en planta sense pertorbar les trames de dades.

• Interfície aeri RS-485 a USB compatible amb USB 1.1 i USB 2.0
• Suporta protocols MODBUS RTU, etc. sense interferència en l´estructura de dades
• Velocitat de transmissió fins a 115,2 kbps
• Connectors USB tipus B (inclòs el cable USB) i bornes per a RS-485
• Alimentació pel propi port USB
• Inclou programari d´instal·lació


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Adaptadors de Communicació RS-485 a RS-232/RS-485
Ref. AC-1000
       
Adaptadors IP65 de Communicació RS-485 a RS-232/RS-485
Ref. FMC-1000/LM
             
Adaptadors de Communicació RS-485 a USB
Ref. USB-485
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com