RÀDIO TRANSMISSORS DE SENYALS ANALÓGIQUES RDT-4000
Els RDT-4000/... son dispositius per a transmissió de mesures o senyals des de llocs distants fins al control central, via ràdio emetent en la banda lliure de 868 MHz amb una potencia de 25 mW, 100 mW o 500 mW que permet grans distancies amb antenes d´alt guany.

Se utilitzen per a transmetre fins a dues senyals per mòdul RDT, amb un màxim de 250 mòduls en modus punt a punt o multipunt.

Les aplicacions objecte de aquests equips son comunicar, sense cables, sondes de temperatura o de qualsevol tipus, transmissors de camp, etc., amb sistemes PC, PLC o controladors usats en processos industrials.
Transmissors de Temperatura i Temperatura per Infrarojos

Per a medir i transmetre senyals de temperatura, disposem de diverses versions:
• Versió genèrica per a 2 Pt100 ó 1 TP + CJC
• Versió genèrica per a 1 ó 2 transmissors 0..4-20 mA
• Versió específica per a Temperatura Infraroja


Altres Transmissors per Radio

• Versió específica per a Variables Elèctriques V, A, ac/dc, RMS, Ohm, etc.

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Ràdio-Transmissors Genèrics
Ref. RDT-4000
           
Ràdio-Transmissors de Temp. per Infrarojos Ref. RDT-4000/IRT            
Ràdio-Transmissors de Volts-Amps-RMS Ref. RDT-4000/VE            

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com