CONVERTIDORS BS-2500 DS-4500 LS-3500 MS-5500 HS-7500
Familia de Convertidors de senyal a mA o V per a muntatge en raíl DIN amb entrada de Termoparells, RTD, mV, mA i variables elèctriques AC, DC, RMS, Hz, Ohms. Configurables en entrada, rang i funció per software Loop-Win en PC i són programables per Blocs Funcionals. Disposen de separació galvànica 1500 V i comunicació RS-485 Modbus.
· Convertidors Actius 0..4-20 mA
· Tecnologia PAC (Programable Analogic Control)
· 30 Blocs de Funció Preprogramats
· Totalment Programables per software Loop-Win en PC
· Entrades Termoparell, Pt 100 configurables
· Entrades especials Vac, Vdc, Iac, Idc, Vef, Ief, Ohms, Hz.
· Separació Galvànica 1500 V
· Muntatge en Raíl DIN
· Comunicació RS-485 Modbus de serie
· Font d´alimentació auxiliar incorporada
.

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Convertidors de señal Configurables Rail DIN
Ref. BS-2500
       
Software de Supervisió i Control
Ref. PROASIS DCS-Win
 
Convertidors I/P Electropneumàtics
Ref. CEP-315
         
Convertidors P/I Electropneumàtics
Ref. TPR-18
         
Maleta APRENENTATGE
Ref. MALETA/TRAIN
           
Convertidors Especifics de senyal Configurables Rail DIN
Ref. MS-5500
       

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com