TRANSMISSORS WiFi - ETHERNET DE SENYALS ANALÒGIQUES WDT-4000 i EDT-4000
Els WDT-4000/... i EDT-4000/... son dispositius amb interface WiFi o ETHERNET per a adquisició i transmissió de mesures o senyals analògiques per Xarxa Local (LAN).

El WDT-4000 permet prendre i transmetre fins dos senyals per WiFi mitjançant un punt d’accés WiFi cap a la xarxa local.

El EDT-4000 te las mateixes prestacions però amb connexió per cable, i està preparat per a ser connectat a un Switch Ethernet mitjançant connector RJ-45.

Aquests equips son apropiats per a comunicar sondes de temperatura, senyals de qualsevol tipus o transmissors de camp, etc., amb sistemes PC, PLC o controladors usats en processos industrials, que també estiguin connectats a una LAN.

Transmissors de Temperatura i Temperatura per Infrarojos

Per a mesurar i transmetre senyals de temperatura, disposem de varies versions:
• Versió genèrica per a 2 Pt100 ó 1 TP + CJC
• Versió genèrica per a 1 ó 2 transmissors 0..4-20 mA
• Versió específica per a Temperatura Infraroja

Transmissors de Variables Elèctriques

• Versió específica per a Variables Elèctriques V, A, ac/dc, RMS, Ohm, etc.

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Transmissors Ethernet RJ-45 o WiFi Genèrics
Ref. EDT-4000/.. i WDT-4000/..
           
Transmissors Ethernet RJ-45 o WiFi de Temp. per Infrarojos
Ref. EDT-.. WDT-4000/IRT
           
Transmissors Ethernet RJ-45 o WiFi de Volts-Amps-RMS
Ref. EDT-.. WDT-4000/VE
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com