TAULA DE SELECCIÓ
Seleccioneu el producte a la següent Taula de Funció i Tipus d’Instrument:


Funció/Instrument Temperatura i Temperatura Infraroja Pressió. Nivell Hidro. Ultrason. i Radar Densitat Cabal Totaliz. Velocitat Aire i Gasos o Liquids Humitat Psicrom. Relativa Absoluta Rosada Entalpia pH, ORP, EC, ECT, O2, CL, OZ, Turbidesa, ESI Frequencia Period RPM Polsos Comptador Temps PWM Var. Amb. Irradiancia Presió Atm. Vel. i Dir. Aire
Instrumentació Especìfica
Rel-lacionada amb Variables
         
Captadors i Sensors      
Transmissors 4-20 mA a 2 fils    
Transmissors de camp 4-20 mA
i Modbus. Sèrie DMM-4000
Ràdio-Transmissors analògics
Sèrie RDT-4000
Transmissors ETHERNET-WiFi
Sèries EDT i WDT-4000
Transmissors Protocol HART
ProfibusPA i Fieldbus F.
         
Controladors PID de camp
IP65 - Sèrie FMC-...
       
Controladors PID Especìfiques
Series BS-.. LS-.. DS-.. MS-..
           
Indicadors Panell Especìfics
Series BS-.. LS-.. DS-.. MS-..
           
Indicadors de Camp Autoalimentats    
Indicadors Portàtils Gamma HD      
Forns de Calibració de Temp.
Calibración per a altres variables
           
Calibradors per a senyals de processos
Detectors de Temp. Pressió, Nivell, Cabal, Vibració, etc.            
Control de Seguridad para Calderas. Sèrie BPS-3000        
Instrumentació Genèrica
Per a qualsevol variable
             
Control Analògic i Lògic Programable. Sèrie MAC-3500
Controladors Multillaç Registre
Gràfic. Sèrie PRC-2500
           
Adquisició i Supervisió de Dades. DAS-8000 i DCM-4000        
Convertidors de senyal
Sample&Hold i Track&Hold
     
Registradors Gràfics de panell
sense paper. Sèrie PLR-8000
           
Procesadors Multivariable
Progam. Oberta Serie HS-7000
           
Controladors PID d'Alta Gamma. Sèrie MS-5000            
Controladors Programables
Dos llaços. Sèrie DS-4000
           
Reguladors Programables. Sèrie LS-3000    
Reguladors PID AT+Fuzzy-Log. Baix cost. Sèrie BS-2000    
Indicadors Configurables de panell BS- .. LS-.. DS-.. MS-..            
Repetidors Analògics i Lògics
per Ràdio o Ethernet WiFi
         
Instrumentació Accesoria
Sense relación amb variables
             
Interficies Sèrie-Ràdio 868 MHz
Sèries RAC-1000 i RMT-1000
           
Interficies Sèrie a ETHERNET cable i WiFi. EMT i WMT            
Interfícies RS-485 a RS-232 ó USB. AC-1000 i USB-485            
Software SCADA
Proasis DCS-Win ..-LAN ..-Plus
           
Unitats de Potència
Sèries UPM/UPT
           
Fonts de Alimentació
d'Instruments. Plaques Solars
           
Solucions i Aplicacions
Sistemes i Software
             
Sistema de Gestió de Producció            
Sistema de Supervisió de Silos            
Sistema de Control de Vinificació              
Funció/Instrument Temperatura i Temperatura Infraroja Pressió. Nivell Hidro. Ultrason. i Radar Densitat Cabal Totaliz. Velocitat Aire i Gasos o Liquids Humitat Psicrom. Relativa Absoluta Rosada Entalpia pH, ORP, EC, ECT, O2, CL, OZ, Turbidesa, ESI Frequencia Period RPM Polsos Comptador Temps PWM Var. Amb. Irradiancia Presió Atm. Vel. i Dir. Aire