Control Multiple de Variables Químiques FMC-5000/VQ
Registrador Gràfic de mesures (sense paper) PLR-8000
Control distribuït per montar en camp FMC-4000
Tranmissor de pressió totalment en PVDF TPR-21