HISTÒRIA DE LA COMPANYIA
1950
Inici de la activitat amb marca Félix Mateo fabricant Captadors de Termoparell
1952
Primer Piròmetre Òptic de Radiació Total
1954
Es comença la fabricació de sèries de Galvanómetres de quadre mòbil
1956
Primer Regulador Galvanomètric amb Set-Point per detecció fotoelèctrica
1959
Primer Registrador de Temperatura sobre paper a traç per punts
1961
Introdueix la Regulació Modulant (simulació d´un algoritme PID)
1963
Introdueix les normes DIN i ANSI als seus productes
1971
Primer Controlador totalment electrònic amb circuits operacionals
1975
Primer Instrument Galvanomètric amb amplificador de senyal
1977
Primer Indicador Portàtil Digital amb display LCD
1978
Primer Controlador amb Indicació Digital (més de 30.000 unitats venudes)
1979
Primer Controlador Programador amb consigna de 4 rampes (amb uP 6800)
1980
Es comença el muntatge de Registradors Potenciomètrics
1983
Es constitueix en Societat Anònima amb el nom DESIN Instruments, S.A.
1984
Gamma de Transmissors i Mesuradors de pH i ORP
1985
Primer Sistema de Control de Processos a microprocessador (uP 6809)
1986
Primer Software de Supervisió de Processos baix D.O.S.
1988
Miniaturització de Transmissors 4-20 mA a 2 fils per a Cap de Termoparell i RTD
1990
Sèrie P-900 de Controladors Configurables a uP amb PID i comunicació
1992
Es completa la sèrie P-900 amb funcions de Control Avançat
1994
Nova Sèrie P-800 de Controladors en SMD amb PID Selftuning
1995
Inici de las accions necessaries per assolir la Homologació ISO-9001
1996
Nou Sistema d´Adquisició modular DAS-8000
Nou Software de Supervisió de Processos, versió per a Windows
1997
Convertidor Configurable T/P i RTD a 4-20 mA per a Cap de Termoparell i per a Rail DIN. 
Obtenció de ISO-9001 de mans de l´organisme d´homologació TÜV
1998
Nova gamma de Transmissors de HR per a aplicacions industrials
1999
Nova gamma de instruments configurables mitjançant Blocs de Funció. Nou algoritme de control PID avançat amb Selftuning de darrera generació amb Fuzzy Logic
2000
Nova serie de instruments HS-7000 intel-ligents de gamma alta per a Control Avançat de Processos
2001
Sistemes de Control FCS amb comunicació FIELDBUS. Nou  SCADA en arquitectura Client /Servidor
2002
Ampliació de la serie de controladors d´alta gama amb la família MS-5000
2003
Nous módils d´Adquisicó i Control MAC-3500 amb Blocs de funció y comunicació.
2004
Creació de la serie FMC de controladors en capsa IP-65 per a la seva utilització en camp.
2005
Nova gama de sondes de Nivell i Conductivitat per a Control de Calderas.
2006
Presentem una nova sèrie d´instruments de Camp de Control Multivariable amb funcions especials per a aplicacions especìfiques.
2007
Disenyem un nova sèrie de Transmissors de Camp amb comunicació Modbus i 4-20 mA
2008
Nova sèrie de transmissores de camp amb comunicació Ràdio a 868 MHz

Seguimos Investigando y Produciendo Productos con Alta Tecnología