TRANSMISSORS WiFi - ETHERNET DE POLSOS, RPM, COMPTADOR, ETC.
WDT-4000/.. y EDT-4000/..
Els WDT-4000/... i EDT-4000/... son dispositius amb interface WiFi o ETHERNET per a adquisició i transmissió de mesures o senyals analògiques per Xarxa Local (LAN).

El WDT-4000 permet prendre i transmetre fins dos senyals per WiFi mitjançant un punt d’accés WiFi cap a la xarxa local.

El EDT-4000 te las mateixes prestacions però amb connexió per cable, i està preparat per a ser connectat a un Switch Ethernet mitjançant connector RJ-45.

Aquests equips son apropiats per a comunicar sondes de temperatura, senyals de qualsevol tipus o transmissors de camp, etc., amb sistemes PC, PLC o controladors usats en processos industrials, que també estiguin connectats a una LAN.

Comptador de Polsos, Freqüència i Període, RPM, Senyals en PWM

Per a medir i transmetre aquestes variables disposem de diverses versions:
• Versió específica per a Comptador de Polsos
• Versió específica per a Freqüència i Període
• Versió específica per a RPM
• Versió específica per a Senyals en PWM

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Transmissors Ethernet RJ-45 o WiFi Comptadors de Polsos
Ref. EDT-.. WDT-4000/CNT
           
Transmissors Ethernet RJ-45 o WiFi de RPM
Ref. EDT-.. WDT-4000/RPM
           
Transmissors Ethernet RJ-45 o WiFi de Periode i Frequencia
Ref. EDT-.. WDT-4000/PER ../FRQ
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com