TRANSMISSORS MODBUS I 4-20 mA PER A HUMITAT
DMM-4000/..

La sèrie DMM-4000/.. son transmissors de camp configurables de dos llaços per a variables especifiques amb entrades adaptades a cada variable (DMM-4000/... on el sufix indica la versió), p.e. Químiques (pH, Conductivitat, etc.), Elèctriques (V, A, RMS, etc.), Humitat (HR, HA, Entalpia, Punt de Rosada, Pressió, Nivell, Cabal, Comptador, Vibració, Pes, etc.

Permeten amb baix cost captar senyals distribuïdes en camp i transmetre’ls en mA i en Modbus cap a sistemes de control com PC o PLC descarregant a aquests de les tasques de conversió A/D i D/A. En opció, poden comunicar-se per Radio 868 MHz o per Ethernet, cable o WiFi, mitjançant mòduls adaptadors RMT, EMT o WMT-1000.

Humitat Relativa, Humitat Psicrométrica, Humitat Absoluta, Punt de Rosada, Entalpia

Per a medir i transmetre aquestes variables disposem de diverses versions:
• Versió específica per a HR amb sonda adossada
• Versió específica per a HR amb sonda separada
• Versió específica per a HR Psicrométrica per Sonda Seca-Humida
• Versió específica per a Humitat Absoluta, Punt de Rosada i Entalpia per calculo Psicrométric

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Transmissors Modbus i 4-20 mA de HR amb sonda separada
Ref. DMM-4000/HR
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de HR amb sonda adossada
Ref. DMM-4000/HRC
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de HR Psicrom. sonda Seca-Hum.
Ref. DMM-4000/THP
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Variables d'Humitat
Ref. DMM-4000/HPS
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Humedad Absoluta
Ref. DMM-4000/HA
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Punt de Rosada
Ref. DMM-4000/DP
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA d'Entalpia
Ref. DMM-4000/EP
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com