TRANSMISSORS DE VARIABLES AMBIENTALS DMM-4000/...
La sèrie DMM-4000/.. son transmissors de camp configurables de dos llaços per a variables especifiques amb entrades adaptades a cada variable (DMM-4000/... on el sufix indica la versió), p.e. Químiques (pH, Conductivitat, etc.), Elèctriques (V, A, RMS, etc.), Humitat (HR, HA, Entalpia, Punt de Rosada, Pressió, Nivell, Cabal, Comptador, Vibració, Pes, etc.

Permeten amb baix cost captar senyals distribuïdes en camp i transmetre’ls en mA i en Modbus cap a sistemes de control com PC o PLC descarregant a aquests de les tasques de conversió A/D i D/A. En opció, poden comunicar-se per Radio 868 MHz o per Ethernet, cable o WiFi, mitjançant mòduls adaptadors RMT, EMT o WMT-1000.
Velocitat de Vent, Irradiancia Solar, Pressió Atmosfèrica, Temperatura i HR ambient

Per a medir i transmetre aquestes variables disposem de diverses versions:
- Versió específica per a Velocitat de Vent
- Versió específica per a Irradiancia Solar
- Versió específica per a Pressió Atmosfèrica
- Versió específica per a Temperatura i HR ambient
- Versió específica per a Irradiancia Solar + Pressió Atmosfèrica

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Transmissors Modbus i 4-20 mA Anemómetre i Temperatura
Ref. DMM-4000/AVT
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA Irradiancia, Temp. i Anemómeter
Ref. DMM-4000/PYR
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA Barómetre, Temp. i Anemómetre
Ref. DMM-4000/BAR
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA HR, Temp. i Anemómetre
Ref. DMM-4000/HTA
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA Irradiancia, Barómetre i Anemómetre
Ref. DMM-4000/BPA
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com