TRANSMISORES MODBUS I 4-20 mA DE VARIABLES QUÍMIQUES DMM-4000/...

La sèrie DMM-4000/.. son transmissors de camp configurables de dos llaços per a variables especifiques amb entrades adaptades a cada variable (DMM-4000/... on el sufix indica la versió), p.e. Químiques (pH, Conductivitat, etc.), Elèctriques (V, A, RMS, etc.), Humitat (HR, HA, Entalpia, Punt de Rosada, Pressió, Nivell, Cabal, Comptador, Vibració, Pes, etc.

Permeten amb baix cost captar senyals distribuïdes en camp i transmetre’ls en mA i en Modbus cap a sistemes de control com PC o PLC descarregant a aquests de les tasques de conversió A/D i D/A. En opció, poden comunicar-se per Radio 868 MHz o per Ethernet, cable o WiFi, mitjançant mòduls adaptadors RMT, EMT o WMT-1000.

Transmissors de pH, Redox, Conductivitat Baixa i Alta, Oxigen Dissolt, Clor, Ozó, Turbidessa, Ió Selectiu

Per a medir i transmetre aquestes variables disposem de diverses versions:
• Versió específica per a pH / Redox
• Versió específica per a Conductivitat
• Versió específica per a Oxigen Dissolt
• Versió específica per a Clor / Ozó
• Versió específica per a Turbidessa
• Versió específica per a Ió Selectiu

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Transmissors Modbus i 4-20 mA de pH
Ref. DMM-4000/pH
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Redox
Ref. DMM-4000/ORP
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Baixa Conductivitat
Ref. DMM-4000/EC
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA d'Alta Conductivitat
Ref. DMM-4000/ECT
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Oxigen Dis.
Ref. DMM-4000/O2
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Clor
Ref. DMM-4000/CL
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA d'Ozó
Ref. DMM-4000/OZ
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA de Turbidessa
Ref. DMM-4000/TB
           
Transmissors Modbus i 4-20 mA d'Ió Selectiu
Ref. DMM-4000/ESI
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com