SONDES PSICROMETRIQUES

Analitzadors d´Humitat d´alta precisió, bassats en el principi Psicrometric de sonda seca i sonda humida. Estan provistos d´un sistema de circulació forçada d´aire segons la norma U.N.E 7523-1. En opció poden incorporar bomba dossificadora d´aigüa.
Es presentan en dos models: Model SHP-100 amb sortida directa de senyal de dues Pt100 (seca i humida) per a conectar a instruments de les sèries DS-4000/THP, FMC-4000/THP, DMM-4000/THP, RDT-4000/THP i WDT-4000/THP. I el model transmissor THP-1000 que inclou un potent microprocessador, programat per a calcular els diferentes paràmetres d´humitat ambiental a partir dels senyals de temperatura proporcionats por les seves sondes seca i humida.

Dos models: Sonda amb 2 x Pt100 per a calculo en instrument separat, i Transmissor 4-20 mA i Modbus amb uP, per a transmetre per RS-485 totes les variables calculadas interiorment.
· Permeten calcular els diferents paràmetres d´humitat ambiental com:
> > > Humitat Relativa
> > > Humitat Absoluta
> > > Punt de Rosada
> > > Entalpia 
· Eliminació automàtica dels errors deguts a diferencia entre sondes
· Transmissió de dades en RS-485 Modbus o en format 2 x 4-20 mA
· Preparat per a ambients hostils
· Insensible a la majoria d´agents contaminants
· No li calen calibracions periòdiques
· Fàcil i senzill manteniment

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Sonda Psicromètrica Seca-Humida
Ref. SHP-100
         
Analitzador Psicromètric HR-HA-Punt de Rosada-Entalpia
Ref. THP-1000
         

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com