SISTEMA DE GESTIÓ DE PRODUCCIÓ
En la Gestió de Producció de les empreses és cada dia més habitual la necessitat que els departaments implicats rebin dades en temps real, i també històrics, dels resultats dels processos de manufactura per a elaborar ràtios i coordinar accions correctives.
El programari Proasis DCS-Plus és un programa SCADA destinat al control de processos mitjançant equips de control de camp, connectats per RS-485 y ETHERNET als ordinadors on resideix el programa SCADA.
Aquest programari permet el tractament de les dades rebudes emmagatzemant-los en memòria i generant històrics per a l´anàlisi i estadístiques de gestió de producció segons trams de dates.

Així, el sistema, a més de la presa de dades del procés i de la matèria primera, calcula ràtios de producció, consums d´energies, dades de minvaments i del producte final, etc., i ho emmagatzema tot en funció del temps, per a una posterior anàlisi entre dues dates determinades.
També té la capacitat d´adquirir dades identificatives dels productes per altres mitjans com els nous sistemes d´identificació per codis i tambien, en el futur, per xips integrats en el producte.
D´aquesta manera, el sistema adquireix totes les dades necessàries per a la gestió, tant en procés de lots, com en processos continus, tractant-los i preparant els resultats estàdistiques amb el fi d´indicar en temps real ell ratios de producció per hora, dìa, setmana, etc. amb totes las seguritats de gestió i inalterabilitat asolit per el cumpliment de la norma 21 CFR p.11.

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Sistema de Gestió de Producció            

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com