REPETIDORES DE SEÑALES ANALÓGICAS VIA RADIO o WiFi
RAL-3500 y WAL-3500
El repetidor RAL-3500/... és un sistema industrial sense fil bidireccional per a reproducció a distància de senyals analògics (i lògiques en opció) per transmissió Ràdio a 868 MHz.
El sistema està format per dos grups (local i remot a comunicar) composts ambdós per diversos mòduls d´entrades i sortides analògiques del tipus MAC-3500 connectats a través de sengles radiomodem RAC-1000 (o RMT-1000 per a exteriors) a cada costat, emetent en la banda lliure de 868 MHz.
S´utilitzen per a reproduir fins a 20 senyals de 0..4-20 mA en un o altre sentit entre llocs distants, sempre que ho permetin les condicions de la comunicació per Ràdio.

El repetidor WAL-3500/... és un sistema industrial sense fil bidireccional per a reproducció a distància de senyals analògics i lògiques per transmissió ETHERNET WiFi.
El sistema està format per dos grups (local i remot a comunicar) composts ambdós per diversos mòduls d´entrades i sortides analògiques del tipus MAC-3500 connectats a través de sengles interfícies WAC-1000 (o WMT-1000 per a exteriors) a cada costat, treballant en pont seriï punt a punt, o contra una connexió d´àrea local pròxima.
S´utilitzen per a reproduir fins a 20 senyals 0..4-20 mA en un o altre sentit entre llocs propers o distants sempre que estiguin connectats a la mateixa LAN corporativa.


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Repetidor Analògic via ràdio de Senyals
4-20 mA Ref. RAL-3500
           
Repetidor Analògic via ràdio de Senyals
4-20 mA Ref. RAL-3500
           
Repetidor Analògic via Ethernet WiFi de Senyals 4-20 mA Ref. WAL-3500              
Repetidor Analògic via Ethernet WiFi de Senyals 4-20 mA Ref. WAL-3500              

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com