REGULADORS DE CONTROL BS-2100 BS-2200 BS-2300 BS-2400 BS-2500
La sèrie BS-2000 és una nova gamma d´ instruments configurables destinats al control de variables analògiques en procesos industrials, que ofereixen una excel·lent relació qualitat/preu, amb prestacions de gamma alta.
Pel control de:
· servovàlvules
· servoaccionaments
· variadors de velocitat
· vàlvules motoritzades o SCR’s
· Configuració per menú lineal des de teclat i PC
· Actua com a Regulador PID o Indicador amb alarmes
· Canvi d´ entrada TP (8 tipus), Pt 100, mV, mA sense recalibració
· Sortida analògica mA (opcional) configurable com sortida de
control PID o retransmissió de senyal
· Llaç PID Autotuning amb Fuzzy-Logic
· Regulació T/N i Temps Proporcional
· Control Pas a Pas per a motovàlvules
· Control Continu 0..4-20 mA per a servos
· Rampa de consigna ajustable
· Estació Auto-Manual
· Linealització configurable per a usuari
· Alimentació auxiliar 24 Vdc de sèrie
· Comunicació RS-485 MODBUS (opcional)
· Software de Adquisició per a PC

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Regulador PID de panell per a Clor
Ref. BS-2400/CL
     
Regulador PID de panell per a Conductivitat
Ref. BS-2400/EC
           
Regulador PID de panell per a Oxigen Diss.
Ref. BS-2400/ O2
     
ReguladorPID Configurable Sèrie Bàsica 1/16 DIN
Ref. BS-2100
       
Regulador PID de panell per a pH
Ref. BS-2400/ PH
     
Regulador PID de panell per a Redox
Ref. BS-2400/ ORP
     
Regulador PID Configurable Serie Bàsica 1/4 DIN
Ref. BS-2400
       
Regulador PID Configurable Sèrie Bàsica 1/8 H DIN
Ref. BS-2200
       
Regulador PID Configurable Sèrie Básica 1/8 V DIN
Ref. BS-2300
       
Regulador PID sense display Sèrie Bàsica Rail DIN
Ref. BS-2500
       

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com