RĄDIO TRANSMISSORS DE VELOCITAT I CABAL DE GASOS I LĢQUIDS RDT-4000/..

Els RDT-4000/... son dispositius per a transmissió de mesures o senyals des de llocs distants fins al control central, via rądio emitint en la banda lliure de 868 MHz amb una potencia des de 100 mW a 500 mW que permet grands distancies amb antennes d“alta ganancia. Se utilitzan per a transmetre fins a dues senyals per mņdul RDT, amb un mįxim de 250 mņduls en modus punt a punt o multipunt. Les applicacions objecte de aquests equips son communicar, sense cables, sondes de temperatura o de qualsevol tipus, transmissors de camp, etc., amb sistemes PC, PLC o controladors usats en processos industrials.

Radiotransmisors de Velocitat o Cabal de Gasos, Lģquids, per a baix, mig i alt rang

Per a medir y transmetre aquestas senyals disposem de varies versions:
• Versió especģfica per a baixa Velocitat de Gasos
• Versió especģfica per a alta Velocitat de Gasos
• Versió especģfica per a Velocitat de Lģquids
• Versió especģfica per a baix Cabal de Gasos
• Versió especģfica per a alt Cabal de Gasos
• Versió especģfica per a Cabal de Lģquids
Tots aquests models disposen de Totalizació, Ajust de Parąmetres, etc.


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciņ/Producte Fullet Color Full Tčcnic Docum Tčcnica Aplicacions Referčncies Notķcia Breu Full Instrucc. Manual d Śs
Rądio-Transmissors de Velocitat de Gasos
Ref. RDT-4000/AFG../AFH
             
Rądio-Transmissors de Velocitat de Lģquids
Ref. RDT-4000/LFG../LFH
             
Rądio-Transmissors de Baix Cabal de Gasos
Ref. RDT-4000/AFV
             
Rądio-Transmissors de Mig i Alt Cabal de Gasos
Ref. RDT-4000/AFQ
             
Rądio-Transmissors de Cabal de Lģquids
Ref. RDT-4000/LFQ
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com