RÀDIO TRANSMISSORS DE PRESSIÓ, NIVELL, ETC. RDT-4000/...

Els RDT-4000/... son dispositius per a transmissió de mesures o senyals des de llocs distants fins al control central, via ràdio emitint en la banda lliure de 868 MHz amb una potencia des de 100 mW a 500 mW que permet grands distancies amb antennes d´alt guany.
Se utilitzan per a transmetre fins a dues senyals per mòdul RDT, amb un máxim de 250 mòduls en modus punt a punt o multipunt.
Les applicacions objecte de aquests equips son communicar, sense cables, sondes de temperatura o de qualsevol tipus, transmissors de camp, etc., amb sistemes PC, PLC o controladors usats en processos industrials.

Transmisores de Presión, Nivel Hidrostático, Ultrasonidos o Radar, Densidad y Concentración

Per a medir i transmetre aquestes variables disposem de diverses versions:
• Versió específica per a Pressió Relativa, Absoluta o Diferencial
• Versió específica per a Nivell Hidrostàtic, Ultrasons o Radar

• Versió específica per a Densitat i Concentració
• Versió específica per a Pes o Força


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Ràdio-Transmissors de Pressió
Ref. RDT-4000/TPR../TPD
           
Ràdio-Transmissors de Nivell
Ref. RDT-4000/TN..
           
Ràdio-Transmissors de Densitat
Ref. RDT-4000/DT..
           
Ràdio-Transmissors de Pes o Força Ref. RDT-4000/LCP            

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com