RÀDIO TRANSMISSORS DE HUMITAT RDT-4000/...

Els RDT-4000/... son dispositius per a transmissió de mesures o senyals des de llocs distants fins al control central, via ràdio emitint en la banda lliure de 868 MHz amb una potencia des de 100 mW a 500 mW que permet grands distancies amb antennes d´alta ganancia. Se utilitzan per a transmetre fins a dues senyals per mòdul RDT, amb un máxim de 250 mòduls en modus punt a punt o multipunt. Les applicacions objecte de aquests equips son communicar, sense cables, sondes de temperatura o de qualsevol tipus, transmissors de camp, etc., amb sistemes PC, PLC o controladors usats en processos industrials.

Humitat Relativa, Humitat Psicromètrica, Humitat Absoluta, Punt de Rossada, Entalpia


Per a medir i transmetre aquestas senyals disposem de varias versions:
- Versió espècifica per a HR amb sonde adossada
- Versió espècifica per a HR amb sonde separada
- Versió espècifica per a HR Psicromètrica per Sonda Seca-Humida
- Versió espècifica per a Humitat Absoluta, Punt de Rossada i Entalpia per calcul psicromètric

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Ràdio-Transmissors de HR amb sonda separada
Ref. RDT-4000/HR
           
Ràdio-Transmissors de HR amb sonda adossada
Ref. RDT-4000/HRC
           
Ràdio-Transmissors de HR Psicrom. amb sondas Seca-Hum.
Ref. RDT-4000/THP
           
Ràdio-Transmissors de HR-HA-Rosada-Entalpia
Ref. RDT-4000/HPS
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com