CONVERTIDORS de SENYALS de CAMP a MODBUS DCM-4000
La sèrie DCM-4000 son mòduls de baix cost per a captació de mesures i senyals lògiques en camp des de areas molt apartades entre elles. Apropiats per a control remot de actuadors i introducció de senyals analògiques de TP, Pt100, mV, mA, Polsos, etc., en xarxes MODBUS

• Entrada i sortida de variables analògiques i dades lógiques per a control a distancia (1200 m)
• Control remot de valvules i actuadors 0..4-20 mA
• Control remot d´actuadors lògics, relés, etc.
• Contadors Up/Down amb entradas per a Encoders
• Entrades configurables Pt100, mV, 0...4-20 mA
• Entrades per a termoparells (E, J, K, T, S, R, B i N)
• Conversió A/D de 16 bit. Exactitud 0,1%
• Conversió D/A de 12 bit. Exactitud 0,1%
• Configurable des de PC mitjançant software inclos
• Comunicació RS-485 MODBUS
• Format estanc protegit IP65
• Muntatge en camp o en tubs fins a 2" (50 mm)


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Mòdul RS-485 Modbus de 2 Entrades Pt100, TP, mV o mA
Ref. DCM-4020
             
Mòdul RS-485 Modbus de 2 Sortides 0..4-20 mA
Ref. DCM-4002
             
Mòdul RS-485 Modbus de 1 Ent. Log. 24 V Comptador de Polsos
Ref. DCM-4110
             
Mòdul RS-485 Modbus de 2 Ent. Log. 24 V i 2 Sortides Relé
Ref. DCM-4122
             

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com