CONTROL ANALÒGIC Y LÒGIC PROGRAMABLE
MAC-3500 y FMC-3500

La sèrie MAC-3500 són uns potents mòduls de control analògic i control lògic, programables per Blocs de Funció de forma fàcil i intuitiva per a una ràpida realització d´ infinitat de projectes.
La seva estructura és semblant als clàssics PLC’s amb la diferència que en lloc d’ una CPU de capçalera i targetes I/O, els mòduls MAC-3500 disposen tots de la seva pròpia CPU que els hi permet treballar de forma separada i independent o interconnectats a una línia Modbus.
Les funcions programades en els mòduls són executades independentment per cada un d’ ells, intercanviant les dades d’ entrades i sortides amb els demés a través d’ un mòdul CPU amb funció Linker que actua com a “MASTER” de bus de camp.
També existeixen en versió estanca IP-65 per a muntatge en camp - FMC-3500

GAMA COMPLERTA PER A MUNTATGE EN RAIL DIN

• MAC-3504   Mòdul de 4 entradas Pt100, mV o 0..4-20 mA
• MAC-3508   Mòdul de 8 entradas mV o 0..4-20 mA
• MAC-3522   Mòdul de 2 sortides 0..4-20 mA y 2 lazos PID
• MAC-3564   Mòdul de 6 entradas 24 V y 4 salidas relé
• MAC-3560   Mòdul de 6 entradas 24 V
• MAC-3506   Mòdul de 6 sortides relé
• AC-1000   Mòdul adaptador de RS-485 a RS-232/RS-485/USB
• RAC-1000   Mòdul de comunicació vía radio 868 MHz
• EAC-1000   Mòdul de comunicació Ethernet RJ-45
• WAC-1000   Mòdul de comunicació Ethernet WiFi
• FAC-24/1000   Mòdul font de alimentació 2 x 24 Vdc de 1A+1A

• Versions IP65 per a camp cambian el prefixe MAC per FMC
• Comunicació RS-485 Modbus RTU
• Incloen Software de Adquisició Proasis-DCS-Win
• Disposen de Eina Gràfica de Programació


Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Font d'Alimentació Commutada 24 Vdc per a Instrumentació
Ref. FAC-24/1000
         
Adaptadors de Communicació RS-485 a RS-232/RS-485
Ref. AC-1000
       
Mòdul Lògic de 6 Sortides Relé
Ref. MAC-3506
       
Mòdul Lògic de 6 Entrades 24 Vdc i 4 Sortides Relé
Ref. MAC-3564
       
Mòdul Analògic de 4 Entrades Pt100, TP, mV i mA
Ref. MAC-3540
       
Mòdul Analògic de 8 Entrades mV i mA
Ref. MAC-3580
       
Mòdul Lògic de 6 Entrades Lògiques 24 Vdc
Ref. MAC-3560
       
Módul Analògic 2 Sortides 0..4-20 mA i 2 Llaços de Control PID
Ref. MAC-3522
       

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com