TRANSMISSORS DE PRESSIÓ I NIVELL

PRESSIÓ RELATIVA

TPR-14/N
Full Tècnic.pdf
Transmissor 0,5 % amb sensor de silici.
Rangs de 250 mbar a 10 bar i de –1 a 0 bar.
Per a gasos nets en aplicacions generals de pneumàtica, buit, etc.
 
TPR-14
/LP../HP
Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,5% amb sensor ceràmic. Rang fins a 400 bar
Per a gasos i líquids en aplicacions generals.
TPR-18
Full Tècnic.pdf
Transmissor 0,2% amb sensor ceràmic. Rang fins a 600 bar
Per a gasos i líquids en aplicacions generals..
 
TPR-16
Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,5% amb sensor de silici sobre base ceràmica. Rangs fins a 1000 mbar.
Per a gasos i líquids no agressius en aplicacions de baixa pressió en buit, medicina, investigació, etc.
TPR-21

Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,5% amb sensor ceràmic.
Rangs fins a 400 bar.
Aplicacions en mitjans viscosos, pastosos, agressius, contaminats, medicina, medi ambient, galvanotècnia, oxigen, etc.
 
TPR-22
Full Tècnic.pdf
 

Transmissor 0,25% amb sensor d'acer inoxidable.
Rangs fins a 2200 bar.
Aplicacions de MOLT ALTA PRESSIÓ en maquines eines, equips hidràulics, sistemes de test, etc.

PRESSIÓ DIFERENCIAL
TPD-1100 Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,5% amb sensor piezoresistiu.
Rangs de 6 mbar a 1000 mbar.
Pressió relativa o diferencial de BAIXA PRESSIÓ, monitorització de filtres, HVAC, sales netes, equips mèdics, mesura de velocitat d'aire, etc.
 
TPD-1300 Full Tècnic.pdf
Full Instruccions.pdf
  Transmissor 0,5% amb sensor inductiu.
Rangs fins a 1000 mbar.
Rangs de 0,1 a 1000 mbar.
Pressió relativa o diferencial de MOLT BAIXA PRESSIÓ, monitorització de filtres, HVAC, sales netes, equips mèdics, mesura de velocitat d'aire, etc.
TPD-18 Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,5% amb sensor d'acer inoxidable.
Rangs fins a 16 bar.
Aplicacions generals de mesura de pressió diferencial, control de cabal i filtres.
   
PRESSIÓ AMB MEMBRANA
TPM-18 Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,5 % membrana aflorant en acer inoxidable. Rang fins a 400 bar
Aplicació en control de processos, indústria química, alimentaria, paperera i farmacèutica, etc.
 
TPM-30 Full Tècnic.pdf
  Transmissor 0,25% membrana aflorant en acer inoxidable.
Rang fins a 400 bar
Aplicació en control de processos, indústria química, alimentaria, paperera i farmacèutica a través de connexions DN o Clamp.
Versions fins a 300 ºC en opció.
TPM-40 Full Tècnic.pdf
Transmissor 0,25% membrana aflorant de tipus sanitari.
Rang fins a 400 bar
Ofereix 3 funcions en 1 equip: Transmissor de pressió, presostat i indicador digital en procés.
aplicacions en indústria química, alimentaria i farmacèutica a través de membranes DN o Clamp.
Versions fins a 300 ºC en opció.
   
NIVELL HIDROSTÀTIC
TNE-12/LL../HL Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% diafragma rasant d'acer inoxidable.
Rang fins a 400 mCA
Mesurament de nivell continu en tancs oberts amb líquids VISCOSOS en indústria química, alimentaria i farmacèutica, galvanització, depuradores, abastament d'aigua i aigües residuals, etc.
 
TNE-12/T Full Tècnic.pdf
 

Transmissor de nivell 0,25% amb sensor ceràmic capacitiu .
Rang fins a 10 mCA
Mesurament de nivell continu en tancs oberts amb MITJANS AGRESSIUS en indústria química, medica i farmacèutica, galvanització, depuradores, abastament d'aigua i aigües residuals, etc.

 

TNE-16 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% diafragma rasant amb sensor ceràmic capacitiu.
Rang fins a 200 mCA
Mesurament de nivell continu en tancs oberts des de 600 mm amb mitjans agressius, indústria química, medica i farmacèutica, galvanització, depuradores, abastament d'aigua i aigües residuals, etc.
   
NIVELL SUBMERGIT
TNS-119 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% cos i sensor d'acer inoxidable. Diàm. 19 mm.
Rang fins a 160 mCA
Aplicacions en mesurament de nivell submergit en mitjans compatibles amb acer inoxidable, DIÀMETRE REDUÏT, pous, tancs, pantans, aigües freàtiques, basses, dipòsits pluvials, etc. Per a tubs de 22 mm diàmetre en endavant.
 
TNS-127 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% cos i sensor d'acer inoxidable. Diàm. 27 mm.
Rang fins a 160 mCA
Aplicacions generals en mesurament de nivell submergit en MITJANS COMPATIBLES AMB ACER INOXIDABLE, pous, tancs, pantans, aigües freàtiques, basses, dipòsits pluvials, etc.
TNS-200 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% cos de PVC i sensor d'acer inoxidable. Diàm. 35 mm.
Rang fins a 100 mCA
Aplicacions en mesurament de nivell submergit en MITJANS VISCOSOS compatibles amb acer inoxidable i PVC, pous, tancs, pantans, aigües freàtiques, basses, dipòsits pluvials, etc.
 
TNS-227 TNS-237 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,5% cos d'acer inoxidable amb sensor ceràmic. Diàm. 27 a 37 mm.
Rang fins a 160 mCA
Aplicacions en mesurament de nivell submergit per a MITJANS AGRESSIUS, pous, tancs, pantans, aigües freàtiques, basses, dipòsits pluvials, etc.
TNS-300 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% cos de PVC amb sensor ceràmic capacitiu.
Diàm. 45 mm.
Rang fins a 200 mCA
Aplicacions en mesurament de nivell submergit en per a mitjans agressius com ÀCIDS, LLEIXIUS, indústria química, medica i farmacèutica, galvanització, etc.
 
TNS-240 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% cos d'inoxidable amb sensor ceràmic capacitiu. Diàm. 39,5 mm.
Rang fins a 200 mCA
Mesurament de nivell continu en tancs oberts des de 600 mm amb mitjans agressius, indústria química, medica i farmacèutica, galvanització, depuradores, abastament d'aigua i aigües residuals, etc.
TNS-400 Full Tècnic.pdf
  Transmissor de nivell 0,25% submergible d'acer inoxidable o aliatge CuNiFe amb sensor ceràmic capacitiu, versió amb brida (en opció).
Rang fins a 200 mCA
Especialment dissenyat per a mesurament de nivell submergit en aplicacions MARINES, mar obert, contenidors de llast, tancs de Fuel i Oli, abastament i tractament d'aigües salades.
   

 TRANSMISSORS INTEL-LIGENTS DE PRESSIÓ DIFERENCIAL LD-301/302

LD-301/302   
PRODUCTES
COMPLEMENTARIS

Maleta Aprenentatge MALETA/TRAIN
Font Alimentació Conmutada especial Transmissors a 24V FAC-24/1000
Separador Térmic ST-20/12 GM
Calibrador Pressió, Alta Precisió Portàtil i Laboratori PPC-3300
Calibrador Pressió, mA, Mv, Portàil i Laboratori PPC-9001
Calibrador Pressió Portàtil T-140

Torneu a la Llista de Productes