PRESENTACIÓ DE DESIN INSTRUMENTS

Introducció
DESIN Instruments és una companyia dedicada al disseny, fabricació i comercialització d’equips d’instrumentació i Control per Processos Industrials.

La nostra producció inclou instruments per la mesura i control de la major part de variables integrants en processos industrials, incloent comunicació amb xarxes de dades en camp, mitjançant ports RS-485 amb protocol Modbus, i últimament, amb comunicació Ethernet, WiFi, Ràdio ISM 868 MHz o GSM-GPRS.

Actualment som subministrador homologat a grans empreses de tot el món en els camps de la Química, Petroquímica, Siderúrgia, Vidre, Ciment, Automòbil, Cautxú, Farmacèutica, Aeronàutica, Ferrocarrils, Alimentació, Begudes, Tractament d’aigües, etc.

Gamma de fabricació de DESIN Instruments

· Captadors i Sondes de temperatura a Termoparell, Pt 100 o Infrarojos.

· Transmissors de senyals analògiques via Ràdio 868 MHz, Ethernet, WiFi, o GSM-GPRS.

· Mesuradors Transmissors de Pressió, Densitat i Nivell.

· Mesuradors Transmissors de Cabal de gasos o líquids.

· Medidors Transmissors d’humitat Relativa, Absoluta, Punt de rosada o Entalpia.

· Mesuradors Transmissors de pH, ORP, conductivitat, Oxigen O2, Clor, Ozó, Terbolesa i Ió selectiu.

· Indicadors digitals de procés de panell i de camp.

· Controladors digitals de camp per a variables químiques pH, ORP, Oxigen O2, etc.

· Reguladors i Controladors PID de panell i de camp.

· Unitats de control de potència elèctrica.

· Processadors Gràfics de Control.

· Forns i Sistemes de calibratge.

· Registradors gràfics "sense paper".

· Sistemes d'Adquisició i Control.

· Software SCADA de Supervisió i Control s / 21 CFR part 11.

Serveis

· Enginyeria i Projectes.

· Assistència Tècnica Postvenda.

· Contractes de Manteniment.

· Calibratges i Certificats.

· Formació de personal usuari.

· Seminaris Tècnics i Comercials.

Representades

SMAR (USA)  

CALEX (ENG) 

SOLID AT (ISR)  

MARTEL (USA)  

INNOVATIVE SENSORS (USA)  

Transmissors Temperatura / Pressió / Densitat / Nivell de tipus HART, Profibus PA i Fieldbus Fundation 

Transmissors de Temperatura per Infrarojos

Mesuradors i Transmissors de Nivell per ultrasons

Calibradors electrònics de precisió. Portàtils i Laboratori

Elèctrodes i Sensors Químics de pH, ORP Redox, Oxigen dissolt, Ió Selectiu